Hiệu ứng chim mồi

[REVIEW] SÁCH HIỆU ỨNG CHIM MỒI – HẠO…

Tôi biết đến quyển sách Hiệu ứng chim mồi khi được một người bạn cho mượn đọc quyển Kiếm sĩ diệt ruồi. Hiệu ứng chim mồi là sách do hai tác giả Hạo Nhiên và…

dữ liệu bảng

So sánh các phần mềm làm đề tài…

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng được sử dụng để làm luận văn như SPSS, AMOS, Eviews, STATA hay R. Các phần mềm làm luận văn có thể chia làm 2 nhóm như sau:…

phép xoay

Phân biệt phép xoay Varimax và Promax

Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu khoa học xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và marketing. Phương pháp…