dữ liệu bảng

Thực hành mô hình hồi quy dữ liệu…

Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy số lượng các luận văn thạc sĩ ngành tài chính sử dụng dữ liệu bảng (panel data) ngày càng nhiều. Phần lớn các đề tài xoay quanh chủ…