Giới thiệu về mô hình phân phối trễ…

Trong nghiên cứu về kinh tế, mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập thường hiếm khi xảy ra đồng thời. Sự tác động của biến X đòi hỏi một thời gian…

Sai số đo lường

4 lý do nên chọn mô hình cấu…

Tại sao bạn nên chọn mô hình cấu trúc tuyến tính? Có 4 lý do chính để SEM trở nên phổ biến trong giới nghiên cứu khoa học ngày nay: Việc sử dụng mô hình…

nhân tố

Mối quan hệ giữa mô hình hồi quy,…

Mô hình hồi quy tuyến tính Mô hình hồi quy tuyến tính sử dụng hệ số tương quan và tiêu chuẩn bình phương nhỏ nhất để tính các trọng số hồi quy. Mô hình này…

Mô hình poisson

Mô hình hồi quy theo biến giả –…

Mô hình hồi quy Poisson được áp dụng đối với biến phụ thuộc là các quan sát rời rạc. Những biến này thuộc loại số lượng như số lần đi du lịch của một gia…

Mô hình phi tuyến

Hướng dẫn thực hành mô hình hồi quy…

Eviews là phần mềm phổ biến giúp cho bạn có thể chạy mô hình hồi quy phi tuyến (Nonlinear regression model). Trong mô hình hồi quy phi tuyến, nó sẽ tự động áp dụng phương pháp…