Mô hình logit

Mô hình hồi quy theo biến giả –…

Trước khi đọc bài này, bạn đọc lại bài Giới thiệu về mô hình xác suất nhé. Mô hình logit là mô hình có phương trình dạng: Li = ln(Pi/1-Pi)=Zi=β1+β2Xi Đây là kết quả sau nhiều…