phân phối chuẩn

Phần dư không có phân phối chuẩn trong…

Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (Classic Linear Regression Model - CLRM) là mô hình phổ biến nhất trong các nghiên cứu hiện nay, đặc biệt là trong các đề tài luận văn…

Hệ số xác định

Hệ số xác định quá nhỏ trong phân…

Tôi bắt đầu được học môn Kinh tế lượng vào năm thứ 2 đại học. Hồi đó không hiểu tại sao giảng viên lại dạy hệ số xác định càng cao thì càng tốt (mô…