phép xoay

Phân tích nhân tố khám phá – Phần…

Phép xoay nhân tố (factor rotation) là một trong những đặc điểm của phân tích nhân tố khám phá, theo đó, trục tọa độ của các nhân tố sẽ được xoay trong không gian đa chiều.…

phân tích nhân tố

Giới thiệu về phân tích nhân tố khám…

Phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor analysis - EFA) là một công cụ dùng để phân tích mối quan hệ đa biến. Bạn có thể sử dụng các phần mềm như SPSS, STATA…