Sai số đo lường

4 lý do nên chọn mô hình cấu…

Tại sao bạn nên chọn mô hình cấu trúc tuyến tính? Có 4 lý do chính để SEM trở nên phổ biến trong giới nghiên cứu khoa học ngày nay: Việc sử dụng mô hình…

nhân tố

Mối quan hệ giữa mô hình hồi quy,…

Mô hình hồi quy tuyến tính Mô hình hồi quy tuyến tính sử dụng hệ số tương quan và tiêu chuẩn bình phương nhỏ nhất để tính các trọng số hồi quy. Mô hình này…

sem

Giới thiệu về mô hình cấu trúc tuyến…

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được dùng để mô tả mối quan hệ giữa các biến quan sát được (observed variables) với mục tiêu cơ bản là kiểm định các giả thuyết thống…