phương sai thay đổi

Khắc phục hiện tượng phương sai sai số…

Dữ liệu bảng là loại dữ liệu kết hợp giữa hai chiều: chiều không gian (cross-section) và chiều thời gian (period). Khi chạy mô hình dữ liệu bảng bằng STATA, bạn sử dụng kiểm định…

dữ liệu bảng

Thực hành mô hình hồi quy dữ liệu…

Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy số lượng các luận văn thạc sĩ ngành tài chính sử dụng dữ liệu bảng (panel data) ngày càng nhiều. Phần lớn các đề tài xoay quanh chủ…