4 lý do nên chọn mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho đề tài của bạn

0
Khuyến mãi mới

Tại sao bạn nên chọn mô hình cấu trúc tuyến tính? Có 4 lý do chính để SEM trở nên phổ biến trong giới nghiên cứu khoa học ngày nay:

Việc sử dụng mô hình đa biến giúp ích cho việc hiểu rõ về vấn đề nghiên cứu

Các phương pháp thống kê cơ bản chỉ hữu dụng đối với một lượng biến nhất định và nó không thể giải quyết được các lý thuyết phức tạp. Việc sử dụng một số ít biến để tìm hiểu về các hiện tượng phức tạp rất hạn chế. Ví dụ, sử dụng tương quan hai biến không thể phân tích được các mô hình lý thuyết phức tạp. Ngược lại, mô hình SEM có thể mô hình hóa và kiểm định các hiện tượng phức tạp này. Do đó, mô hình SEM ngày càng trở thành công cụ yêu thích để khẳng định/bác bỏ các mô hình lý thuyết trong khuôn khổ phân tích định lượng.

Sự thừa nhận về độ tin cậy và hợp lý của các chỉ số từ công cụ đo lường

Sai số đo lường là một trong những vấn đề quan tâm lớn đối với các nhà nghiên cứu nhưng nó đã được xử lý một cách riêng biệt trong SEM. Kỹ thuật của mô hình cấu trúc tuyến tính có tính đến sai số đo lường một cách rõ ràng khi phân tích dữ liệu. SEM thực hiện phân tích biến tiềm ẩn và biến quan sát được miễn là sai số đo lường được tính đến trong mô hình.

Xem thêm: Giới thiệu về SEM

Khả năng phân tích nâng cao của SEM

Điều này giải thích tại sao SEM được ưa chuộng trong vòng hơn 30 năm qua. Ví dụ: Sự khác biệt giữa các nhóm trong mô hình lý thuyết có thể được phân tích thông qua mô hình SEM nhiều nhóm (multiple-group). Ngoài ra, tương tác biến (interaction) có thể được phân tích trong SEM nên hiệu ứng chính và hiệu ứng tương tác cũng được giải thích rõ ràng.

Các phần mềm chạy SEM ngày càng dễ sử dụng

Trước đây, vào năm 1993, người sử dụng phần mềm LISREL phải nhập lệnh vào máy tính sử dụng các ký tự ma trận và Hy Lạp. Thời điểm đó, các nhà nghiên cứu cần phải có sự hỗ trợ từ các công ty phần mềm vì nó đòi hỏi một ít về ngôn ngữ lập trình và cú pháp SEM. Ngày nay, các phần mềm SEM được chạy trên nền tảng Windows, việc sử dụng SEM đã trở nên dễ dàng và thông dụng hơn.

Xem thêm: Lịch sử phát triển của SEM

Leave A Reply