Hệ số xác định quá lớn trong phân tích OLS

1
Khuyến mãi mới

Hệ số xác định là thước đo về khả năng giải thích của mô hình đối với vấn đề cần nghiên cứu. Trong bài viết trước tôi có đề cập đến trường hợp Hệ số xác định quá nhỏ. Hệ số xác định quá nhỏ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Về mặt lý thuyết, R2 càng cao thì khả năng giải thích sự thay đổi của biến phụ thuộc càng lớn. Tuy nhiên nếu R2 quá cao chưa hẳn đã là một tín hiệu tốt.

Hiện tượng đa cộng tuyến

Nếu R2 quá cao, bạn cần phải kiểm tra lại có xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hay không. Đa cộng tuyến sẽ làm cho các hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê nhưng hệ số xác định rất cao.

Vui lòng  đăng nhập hoặc đăng ký để đọc tiếp

Discussion1 phản hồi

Leave A Reply