Hướng dẫn thực hành chạy mô hình dữ liệu bảng trên Eviews

0
Khuyến mãi mới

Mặc dù Eviews xử lý không tốt đối với dữ liệu bảng nhưng tôi vẫn muốn viết riêng một bài cho nó. Một số bạn sinh viên khi lần đầu học thực hành kinh tế lượng thì việc bắt đầu bằng Eviews là một lựa chọn không tệ.

Đọc thêm: So sánh các phần mềm làm đề tài nghiên cứu SPSS, AMOS, Eviews, STATA và R

Bước đầu tiên để chạy mô hình dữ liệu bảng (panel data) trong Eviews, bạn click vào Object/New Object.../Equation hoặc Quick/Estimate Equation từ trên thanh menu  chính hoặc có thể gõ hàm trên cửa số lệnh. Bạn cần đảm bảo rằng workfile được định dạng cấu trúc dữ liệu là dữ liệu bảng khi khai báo ban đầu. Eviews sẽ tự động nhận dạng loại dữ liệu bảng và trong hộp phương trình sẽ xuất hiện phần ước lượng phương trình có dữ liệu bảng.

Điều chỉnh thông số

Trong tab Specification, bạn chọn LS - Least Square giống như chạy mô hình OLS thông thường vì mô hình này dựa trên nền tảng của OLS. Trong tab Panel Options, bạn chọn hiệu ứng tác động của mô hình. Eviews sẽ mặc định là không có hiệu ứng tác động nên đặt chế độ là None. Bạn điều chỉnh nó thành Fixed hoặc Random effect đối với chiều không gian (cross-section) hoặc thời gian (period) hoặc cả hai.

Xử lý phương sai sai số thay đổi

Phần phía dưới về GLS Weights hơi khó hiểu, nếu bạn không bị hiện tượng phương sai sai số thay đổi thì không cần quan tâm nhé.

Đối với thông số GLS Weights, bạn có thể chọn no weighting hoặc Cross-section weights, Cross-section SUR, Period weights, Period SUR. Cross-section SUR cho phép tương quan đồng thời giữa dữ liệu chéo trong khi Period SUR cho phép tương quan tổng quát của phần dư giữa các thời kỳ (periods) cho từng đối tượng cụ thể (cross-section). Cross-section weights và Period weights cho phép phương sai thay đổi trong các chiều tương ứng. Nếu bạn chọn Cross section weights, Eviews sẽ ước lượng GLS khả dụng (feasible GLS) với giả định rằng có phương sai thay đổi giữa các chiều không gian/đối tượng/cá thể (cross-section). Nếu bạn chọn Cross-section SUR, Eviews sẽ ước lượng GLS khả dụng trong đó khắc phục phương sai thay đổi và tương quan đồng thời. Tương tự, Period weights cho phép phương sai thay đổi giữa cái kỳ (period) trong khi Period SUR điều chỉnh phương sai thay đổi và tương quan tổng quát của các quan sát trong các đối tượng/cá thể (cross-section). Các phương pháp có chữ SUR là các ước lượng dựa trên hệ số ước lượng Parks. (Mình sẽ đề câp đến ước lượng Parks trong phần sau).

Tùy chọn khác

Bước tiếp theo, bạn cần xác định phương pháp tính toán hiệp phương sai của hệ số hồi quy.

Vui lòng  đăng nhập hoặc đăng ký để đọc tiếp

Leave A Reply