Hướng dẫn thực hành mô hình hồi quy phi tuyến bằng Eviews

0
Khuyến mãi mới

Eviews là phần mềm phổ biến giúp cho bạn có thể chạy mô hình hồi quy phi tuyến (Nonlinear regression model). Trong mô hình hồi quy phi tuyến, nó sẽ tự động áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến đối với các tham số phi tuyến.

Các bước thực hiện

Ban đầu bạn chọn Object/New Object.../Equation và nhập thông tin phương trình vào box rồi click vào OK. Eviews sẽ tự động thực hiện ước lượng bằng các thuật toán lặp. Trong phiên bản Eviews 8 đã loại bỏ một số điều chỉnh trong các thuật toán lặp. Với kích thước mẫu càng lớn thì kết quả của các thuật toán này không khác nhau nhiều. Để ví dụ, các bạn có thể tải file này về để chạy thử.

Bạn nhập thử phương trình phi tuyến như sau: LOG(CS) = C(1) + C(2)*(GDP^C(3)-1)/C(3)

Kết quả của mô hình

Nếu bạn muốn xem thông số của mô hình thì trong phần Option bạn chọn Display Setting.

Giá trị ban đầu của C(1) là 19.8565, C(2) là 0.07934, C(3) là 0.89675. Sau 190 lần lặp thì có được kết quả như trên. Nếu bạn chưa rõ về cách lặp của mô hình thì xem lại bài trước nhé. Nếu  bạn chạy lại một lần thì sẽ có kết quả như bên dưới:

Lần này số lần lặp chỉ có 1 thôi vì kết quả của nó đã được lưu rồi. Vậy nên sau khi chạy mô hình xong thì bạn phải thoát ra Eviews rồi hãy chạy lại.

Kết quả không hội tụ

Nếu kết quả không hội tụ thì sẽ có thông báo Convergence not achieved sau bao nhiêu vòng lặp. Lúc này bạn cần có môt số điều chỉnh như sau:

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp 

Leave A Reply