Phân biệt phép xoay Varimax và Promax

0
Khuyến mãi mới

Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu khoa học xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và marketing. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp để rút gọn dữ liệu, trong đó sẽ tìm ra mối liên hệ giữa các biến liên tục giữa trên mối liên quan của chúng. Bạn có thể sử dụng phương pháp EFA bằng phần mềm SPSS. Các biến có liên quan với nhau sẽ được nhóm lại và các biến ít có liên quan sẽ được tách ra.

Phân tích nhân tố khám phá gồm 4 bước:

1. Tính ma trận các mối liên quan

2. Trích nhân tố (factor extraction)

3. Xoay nhân tố (factor rotation)

4. Xác định số nhân tố

Tôi thấy nhiều bạn hay thắc mắc ở bước thứ ba đó là sử dụng phép xoay nào. Hiện nay, người ta thường dùng hai phương pháp xoay phổ biến là Varimax và Promax. Để lựa chọn phép xoay phù hợp, bạn phải xem xét đến kích thước mẫu và mối tương quan giữa các thành phần. 

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp

Leave A Reply