So sánh các phần mềm làm đề tài nghiên cứu SPSS, AMOS, Eviews, STATA và R

0
Khuyến mãi mới

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng được sử dụng để làm luận văn như SPSS, AMOS, Eviews, STATA hay R. Các phần mềm làm luận văn có thể chia làm 2 nhóm như sau:

1. Phần mềm dùng cho nhóm ngành quản trị, marketing, kinh tế: 

Phổ biến nhất trong nhóm này tại Việt Nam là SPSSAMOS. Phần mềm mà chúng ta thường hay gọi là SPSS nhưng thực ra nó có tên chính thức là IBM SPSS Statistics kể từ 2015. SPSS có ưu điểm là nó sử dụng tốt trong việc đo lường các biến đo lường gián tiếp. Mặc dù SPSS có thể dùng để phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nhưng nếu bạn nào chạy SEM thì nên dùng AMOS sẽ phù hợp hơn. Nhược điểm của SPSS là nó rất yếu trong xử lý dữ liệu bảng và dữ liệu chuỗi thời gian. Do đó, SPSS không được sử dụng để chạy các mô hình tài chính hay các mô hình kinh tế vĩ mô.

2. Phần mềm dùng cho nhóm ngành tài chính, kinh tế:

Vui lòng  đăng nhập hoặc đăng ký để đọc tiếp

Bài viết liên quan

Hướng dẫn thực hành mô hình hồi quy phi tuyến bằng... Eviews là phần mềm phổ biến giúp cho bạn có thể chạy mô hình hồi quy phi tuyến (Nonlinear regression model). Trong mô hình hồi quy phi tuyến, nó sẽ tự động áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu ph...
Hướng dẫn thực hành chạy mô hình dữ liệu bảng trên... Mặc dù Eviews xử lý không tốt đối với dữ liệu bảng nhưng tôi vẫn muốn viết riêng một bài cho nó. Một số bạn sinh viên khi lần đầu học thực hành kinh tế lượng thì việc bắt đầu bằng Eviews là một lựa ch...
Hướng dẫn thực hành phân tích nhân tố khám phá bằn... Phân tích nhân tố khám phá là một kỹ thật phân tích dữ liệu, theo đó các biến sẽ được nhóm lại thành các nhân tố. Quá trình này có tên là xác định biến tiềm ẩn. Phân tích nhân tố khám phá thường được ...
Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi tr... Dữ liệu bảng là loại dữ liệu kết hợp giữa hai chiều: chiều không gian (cross-section) và chiều thời gian (period). Khi chạy mô hình dữ liệu bảng bằng STATA, bạn sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn m...

Leave A Reply