So sánh các phần mềm làm đề tài nghiên cứu SPSS, AMOS, Eviews, STATA và R

0
Khuyến mãi mới

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng được sử dụng để làm luận văn như SPSS, AMOS, Eviews, STATA hay R. Các phần mềm làm luận văn có thể chia làm 2 nhóm như sau:

1. Phần mềm dùng cho nhóm ngành quản trị, marketing, kinh tế: 

Phổ biến nhất trong nhóm này tại Việt Nam là SPSSAMOS. Phần mềm mà chúng ta thường hay gọi là SPSS nhưng thực ra nó có tên chính thức là IBM SPSS Statistics kể từ 2015. SPSS có ưu điểm là nó sử dụng tốt trong việc đo lường các biến đo lường gián tiếp. Mặc dù SPSS có thể dùng để phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nhưng nếu bạn nào chạy SEM thì nên dùng AMOS sẽ phù hợp hơn. Nhược điểm của SPSS là nó rất yếu trong xử lý dữ liệu bảng và dữ liệu chuỗi thời gian. Do đó, SPSS không được sử dụng để chạy các mô hình tài chính hay các mô hình kinh tế vĩ mô.

2. Phần mềm dùng cho nhóm ngành tài chính, kinh tế:

Vui lòng  đăng nhập hoặc đăng ký để đọc tiếp

Leave A Reply