Thực hành mô hình logit khi biến phụ thuộc có nhiều hơn 2 lựa chọn

0
Khuyến mãi mới

Trong trường hợp bạn muốn chạy mô hình logit mà biến phụ thuộc có nhiều hơn 2 lựa chọn, công thức lệnh sẽ khác đi một chút:

 

Như ví dụ ở trên, biến phụ thuộc có 3 lựa chọn: Không đồng ý, Đồng ý và Không có ý kiến.

Bạn sử dụng lệnh ogolit (ordinal logit)

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp

Leave A Reply